Title: Formální a prostorové vlastnosti neolitických drtidel v Čechách. Případová studie - Neolitická drtidla z lokality Křimice okr. Plzeň
Other Titles: Formal and spatial characteristics of Neolithic querns in Bohemia Case Study - Neolithic querns form the site Křimice (dist. Plzeň)
Authors: Kaľnaninová, Mária
Advisor: John, Jan
Referee: Turek, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15091
Keywords: drtidla;mlýnky;neolit;zemědělství;kamenná industrie
Keywords in different language: querns;millstones;neolithic;agricultur;stone industry
Abstract: Práce podává obecný přehled neolitických drtidel, jejich formální a prostorové vlastnosti. Důležitou součásti nového agrárního způsobu života je právě drcení obilovin, semen plodin a bylin., čili příprava a úprava pokrmů za pomoci drtidel. Ovšem užívala se k úpravě i jiných materiálů, jak organických tak anorganických, a to může byt také důvod tvarové variability drtidel a uložení v nálezových situacích. Praktickou části práce je případová studie neolitických drtidel pocházejících z neolitické lokality Křimice, okr. Plzeň - město.
Abstract in different language: This work gives a general overview of Neolithic Querns, focusing on formal and spatial properties.An important part of the new agrarian way of life is crushing grain, seeds of crops and herbs, in other words, the preparation and processing of food from domesticated plants. Querns also been used to modify other materials, both organic and inorganic. This may be the reason for the differing shapes of Querns and storing them in finding situations. The practical part of the thesis is the case study of Neolithic Querns coming from Neolithic sites Křimice district. Plzen - city.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalnaninova BP 2014.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Kalnaninova - John.pdfPosudek vedoucího práce712,65 kBAdobe PDFView/Open
Kalnaninova - Turek.pdfPosudek oponenta práce540,38 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Kalnaninova.PDFPrůběh obhajoby práce20,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.