Title: Diagnostika a monitoring průchodek
Other Titles: Diagnostics and monitoring of bushings
Authors: Soukup, Jiří
Advisor: Dončuk, Jan
Referee: Mráz, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15269
Keywords: průchodka;transformátor;diagnostika;monitoring;konstrukce
Keywords in different language: bushing;transformer;diagnostics;monitoring;construction
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá průchodkami pro transformátory. Obsahuje stručnou historii, popis jednotlivých druhů průchodek a vysvětlení jejich konstrukce a výroby. Práce se taktéž zabývá diagnostikou a monitoringem průchodek a to konkrétně popisem principů a porovnáním jednotlivých systémů.
Abstract in different language: The main subject of this bachelor work is transformer bushings. The work contains short history of bushings, description of their types and explanation of bushing construction and manufacture process. Off-line diagnostics and on-line monitoring systems and principles are also described and compared in this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soukup_Jiri_BP_web.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
058649_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce356,65 kBAdobe PDFView/Open
058649_oponent.pdfPosudek oponenta práce482,3 kBAdobe PDFView/Open
058649_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.