Title: Systém akumulace energie pro vozidla lehké trakce
Other Titles: Energy storage system for light rail vehicle s
Authors: Kýrová, Zuzana
Advisor: Drábek, Pavel
Referee: Streit, Luboš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15291
Keywords: lehké kolejové vozidlo;kinetická energie vozidla;rekuperace;Li-ion baterie;pulzní měnič
Keywords in different language: light rail vehicle;vehicle kinetic energy;recuperation;Li-ion battery;chopper
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na způsoby akumulace kinetické energie vozidla při brzdění a efektivnost této akumulace u lehkých kolejových vozidel. Jako zásobník energie jsou uvažovány přednostně Li-ion baterie.
Abstract in different language: Presented bachelor thesis deals with systems of accumulation of the kinetic energy of the braked vehicle and the efectivity of this energy accumulation applicated in light rail vehicles. Mainly Li-ion batteries are considered for energy accumulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Zuzana Kyrova - System akumulace energie pro vozidla lehke trakce.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
058688_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,85 kBAdobe PDFView/Open
058688_oponent.pdfPosudek oponenta práce331,39 kBAdobe PDFView/Open
058688_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15291

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.