Title: Mezinárodní faktory demokratizace
Authors: Klapal, Petr
Citation: Mladá politologie: sborník z konference studentů doktorských studijných progamů v oblasti politických věd. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 93-101.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/vyd_tiskopisy_dokumenty/Mlada_politologie.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16526
ISBN: 978-80-261-0324-0
Keywords: srovnávací politika;nedemokratické režimy;mezinárodní vliv;Tchaj-wan;Singapur
Keywords in different language: comparative politics;non-democratic regimes;international influence;Taiwan;Singapore
Abstract in different language: The text deals with research on the impact of international factors on democratization, which is neglected and marginalized topic in political science. The research objective is therefore to answer the question whether and how the international environment operate to the states and the undemocratic regimes with hegemonic party, relying mainly on the theory of Linkage and Leverage of Steven Levitsky and Lucan A. Way (2005, 2006, 2010), which is applied to two countries – Taiwan, which confirms their theory, and Singapore, which is contrary beyond.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Mladá politologie 2013
Mladá politologie 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klapal.pdfPlný text179,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16526

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.