Title: Problematika legitimity po neoliberální revoluci: penální stát a jeho instituce
Authors: Krčál, Petr
Citation: Mladá politologie: sborník z konference studentů doktorských studijných progamů v oblasti politických věd. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 93-101.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/vyd_tiskopisy_dokumenty/Mlada_politologie.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16527
ISBN: 978-80-261-0324-0
Keywords: kritická diskurzivní analýza;legitimnost;neoliberalismus;neonormalizace;postmarxismus;trest
Keywords in different language: critical discourse analysis;legitimacy;neoliberalism;neonormalization;postmarxism;punishment
Abstract in different language: Main purpose of following paper is to briefly characterize my Ph.D. thesis which calls “Problematic of legitimacy after the neoliberal revolution. Penal state and its institutions”. In my thesis I will try to create theoretical concept of dispositive of penal legitimacy. This concept is based on assumption that penal polities (including stigmatization, marginalization, criminalization and penalization) focused on some forms of social behavior (framed as “danger” or “abnormal”) can lead to (re)production of legitimacy state apparatuses of neoliberal Leviathans.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Mladá politologie 2013
Mladá politologie 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klapal.pdfPlný text179,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16527

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.