Title: Prostor korupčních možností v reformě státní správy: aktéři, instituce, struktura, modely reformy
Authors: Kučera, František
Citation: Mladá politologie: sborník z konference studentů doktorských studijných progamů v oblasti politických věd. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 113-120.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/vyd_tiskopisy_dokumenty/Mlada_politologie.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16528
ISBN: 978-80-261-0324-0
Keywords: korupce;veřejná správa;prostor korupční příležitosti;reforma;Česká republika
Keywords in different language: corruption;public administration;corruption opportunity space;reform;Czech republic
Abstract in different language: The article presents the plan of doctoral thesis that is focusing on corruption opportunity space in the reform of public administration, on persons involved in the process, on the institutions, on the structure and on the models of reform. It describes different theoretical models of reform of public administration and it also analyses specific situation of public administration in the Czech Republic and its comparison with other countries’ models. The doctoral thesis then defines the concept of corruption opportunity space and applies it on the theoretical models of the reform while reflecting specific political and historical environment of the Czech Republic.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Mladá politologie 2013
Mladá politologie 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kucera.pdfPlný text156,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.