Title: Jednorozměrná demokracie: případová studie „Otevřené společnosti“ K. R. Poppera – koncept a možnosti
Authors: Stulík, Ondřej
Citation: Mladá politologie: sborník z konference studentů doktorských studijných progamů v oblasti politických věd. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 175-187.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/vyd_tiskopisy_dokumenty/Mlada_politologie.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16535
ISBN: 978-80-261-0324-0
Keywords: dekonstrukce;ideologie;libertarianismus;Popper, K. R.;republikanismus
Keywords in different language: deconstruction;ideology;libertarianism;Popper, K. R.;republicanism
Abstract in different language: This work offers new point of view on the Popper´s work with regard to a phenomenon of democracy based on the conservative-republican position. The main goal is to deconstruct the libertarian interpretation of Popper´s social philosophy posed by the Austrian school, which has created theory of closed community following (paradoxically) “open society” paradigm. The theory of closed community is ideologically grounded in the marketopia concept.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Mladá politologie 2013
Mladá politologie 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stulik.pdfPlný text187,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16535

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.