Title: Elektrotechnická stavebnice s fotodetektory pro výuku na druhém stupni ZŠ
Other Titles: Electrotechnical construction set with photodetectors for education in upper primary school
Authors: Drahovzal, Pavel
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2013 21.–22.5. 2013: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. [161-165]. ISBN 978-80-261-0144-4.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2013/2013.html
http://hdl.handle.net/11025/16665
ISBN: 978-80-261-0144-4
Keywords: elektrotechnické stavebnice;didaktická pomůcka;základní školy
Keywords in different language: electrotechnical construction kit;didactic tool;primary schools
Abstract: Práce na základě provedené analýzy současných elektrotechnických stavebnic zaměřené na odhalení častých nedostatků navrhuje novou stavebnici, jež by tyto nedostatky eliminovala a zároveň vnesla do světa elektrotechnických stavebnic novou jiskru.
Abstract in different language: The thesis, based on analysis of current electrotechnical construction sets focused on revealing it´s often deficiencies, designes a new construction set, which would eliminate these deficiencies and bring a new and fresh spark into the world of electrotechnical construction sets at the same time.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2013
Olympiáda techniky Plzeň 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
drahovzal_clanek.pdfPlný text513,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16665

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.