Title: Bezpečně s internetem na základní škole
Authors: Huclová, Miroslava
Vrbík, Václav
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2011, č. 2, s. 33-38.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/images/casopis/2011/Arnica_02_web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16770
ISSN: 1804-8366
Keywords: internet;bezpečnost;RVP ZV;ŠVP;ICT;kvalitativní šetření
Keywords in different language: internet;security;RVP ZV;ŠVP;ICT;qualitative inquiry
Abstract: Článek dokumentuje výuku bezpečné práce s internetem a mobilním telefonem na základní škole. Je rozdělen na tři části. První část se zabývá začleněním daného tématu do RVP ZV a ŠVP konkrétní základní školy. Druhá část se zabývá kvalitativním šetřením, které bylo provedeno na základě dotazníků a rozhovorů s žáky před začátkem výuky a po skončení výuky. Třetí část popisuje výuku žáků, včetně použitých metod výuky. Uvádí odkazy na elektronické zdroje informací v této oblasti, které může pedagog využít při výuce. Závěrem je zhodnocena efektivnost výuky v této oblasti.
Abstract in different language: Article documenting the teaching of safe work with the Internet and mobile phone in elementary school. It is divided into three parts. The fi rst part deals with the inclusion of the topic into the RVP ZV and ŠVP specifi c elementary school. The second part deals with the qualitative survey, which was based on questionnaires and interviews with students before teaching and after teaching. The third section describes the teaching of pupils, including teaching methods used. Lists links to electronic sources of information in this area that can be used in teacher education. Finally, it evaluated the eff ectiveness of teaching in this area.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 2 (2011)
Články / Articles (KVD)
Číslo 2 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huclova.pdfPlný text554,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16770

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.