Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDoskočilová, Šárka
dc.contributor.authorMergl, Michal
dc.date.accessioned2015-11-05T12:24:07Z
dc.date.available2015-11-05T12:24:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationArnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2012, č. 1-2, s. 10-18.cs
dc.identifier.issn1804-8366
dc.identifier.urihttp://arnica.zcu.cz/images/casopis/2012/Arnica-2012_1-2_web.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/16778
dc.description.abstractV práci jsou prezentovány výsledky výzkumu zaměřeného na prezentaci druhů hlavonožců v česky psaných učebnicích a dětských encyklopediích. Výzkum ukazuje, že nejčastěji zmiňovanými druhy jsou sépie obecná (Sepia officinalis) a chobotnice pobřežní (Octopus vulgaris). Dalším častěji citovaným druhem jsou loděnka hlubinná (Nautilus pompilius). Další druhy jsou zmiňovány řídce, avšak některé knihy vyobrazují unikátní a často pozoruhodné hlubokomořské druhy. Patrný je posun od detailních informací o druhu, jeho významu a využití ve starších učebnicích k prezentování druhu jako obecného modelového reprezentanta hlavonožců s určitou unikátní morfologií a anatomií v moderních knihách.cs
dc.format9 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogickács
dc.relation.ispartofseriesArnicacs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogickács
dc.subjecthlavonožcics
dc.subjectmodelový zástupcecs
dc.subjectSepiacs
dc.subjectOctopuscs
dc.subjectNautiluscs
dc.titleKterý druh reprezentuje typického hlavonožce?cs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article presents the result of research aimed to presentation of cephalopods in text-books and children’s encyclopedias written in Czech language. The result indicates, that Common cuttlefish (Sepia officinalis) and Common octopus (Octopus vulgaris) are the most frequent examples of cephalopods in text-books despite the date of print. Chambered nautilus (Nautilus pompilius) is the third commonly displayed species. Other cephalopds are rarely presented, but some books illustrated unique and peculiar deep-ocean species. The shift from detailed information about the species, including its economical significance and practical usage presented in older text-books to species presented as a general model of cephalopod animal with particular anatomy and morphology in modern text-books is obvious.en
dc.subject.translatedcephalopodsen
dc.subject.translatedmodel speciesen
dc.subject.translatedSepiaen
dc.subject.translatedOctopusen
dc.subject.translatedNautilusen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2012)
Články / Articles (CBG)
Číslo 1-2 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doskocilova.pdfPlný text3,31 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16778

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.