Title: Porovnání školních meteorologických stanic Vantage Pro2tm a meteorologických stanic sítě ČHMÚ na základě měření na území města Plzně v letech 2009-2010
Authors: Vacík, Pavel
Kopp, Jan
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2012, č. 1-2, s. 19-29.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/images/casopis/2012/Arnica-2012_1-2_web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16786
ISSN: 1804-8366
Keywords: školní meteorologická stanice;Vantage Pro2™;městské klima;Plzeň;teplota vzduchu;relativní vlhkost vzduchu
Keywords in different language: school meteorological station;Vantage Pro2™;urban climate;Pilsen;air temperature;relative air humidity
Abstract: V příspěvku je zjišťována relevantnost dat naměřených školními meteorologickými stanicemi Vantage Pro2™. Studie porovnává pět meteorologických stanic na území města Plzně: Plzeň-Mikulka, Plzeň-město a Plzeň-Bolevec, spravované v síti ČHMÚ, a školní meteorologické stanice Vantage Pro2™ Plzeň ZČU FEL Bory a Plzeň ZČU FPE Veleslavínova. Porovnání meteorologických stanic bylo provedeno na základě těchto kritérií: (a) topoklimatické polohy, (b) technického vybavení a metodiky měření, (c) meteorologických prvků (teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu a srážek) naměřených v letech 2009–2010.
Abstract in different language: The credibility of data measured by school meteorological stations Vantage Pro2™ is investigated in this paper. The subject of this study is to compare five meteorological stations in the city of Plzeň: Plzeň-Mikulka, Plzeň-Bolevec and Plzeň-city (CHMI) and school meteorological stations Vantage Pro2™ Plzeň-Bory (FEE University of West Bohemia) and Plzeň-Veleslavínova (FE University of West Bohemia). Meteorological stations have been compared according to following criteria: (a) topoclimatic location, (b) technical equipment and measuring methodology, (c) meteorological elements (air temperature, relative air humidity, precipitation) on the basis of measurements in 2009–2010.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2012)
Články / Articles (KGE)
Číslo 1-2 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vacik.pdfPlný text1,52 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.