Title: The design of czech language formal listening tests for the evaluation of TTS systems
Other Titles: Návrh oficiálních českých poslechových testů k hodnocení TTS systémů
Authors: Tihelka, Daniel
Matoušek, Jindřich
Citation: TIHELKA, Daniel; MATOUŠEK, Jindřich. The design of czech language formal listening tests for the evaluation of TTS systems. In: Speech processing: 14th Czech-German workshop. Lisbon: European Language Resources Association, 2004, p. 2099-2102. ISBN 80-86269-10-8.
Issue Date: 2004
Publisher: European Language Resources Association
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/TihelkaD_2004_ThedesignofCzech
http://hdl.handle.net/11025/16978
ISBN: 2-9517408-1-6
Keywords: hodnocení kvality syntetické řeči;poslechové testy;MRT;SUS;MOS;CCR;český národní korpus
Keywords in different language: synthetic speech quality assessment;listening tests;MRT;SUS;MOS;CCR;czech national corpus
Abstract: Tento ÄŤlánek popisuje návrh poslechovĂ˝ch testĹŻ používanĂ˝ch k hodnocenĂ­ synthetickĂ© Ĺ™eÄŤi. Návrh je zaloĹľen na standardnĂ­ch a masovÄ› používanĂ˝ch poslechovĂ˝ch testech pro angliÄŤtinu, ÄŤĂ­mĹľ mĹŻĹľeme těžit z vĂ˝hody standardizace. S vyuĹľitĂ­m ÄŚeskĂ©ho národnĂ­ho korpusu jsme naplnili standardnĂ­ skelet nÄ›kolika poslechovĂ˝ch testĹŻ, MRT (Modified Rhyme Test) a SUS (Semantically Unpredictable Sentences), pĹ™iÄŤemĹľ jsme mÄ›li na pamÄ›ti specifika ÄŤeskĂ©ho jazyka. NavrĹľenĂ© testy byly bezprostĹ™ednÄ› pouĹľity v reálnĂ˝ch testech, kterĂ˝ch se účastnilo 88 posluchaÄŤĹŻ. Toto byl prvnĂ­ pokus o návrh ÄŤeskĂ˝ch poslechovĂ˝ch testĹŻ podle standardnĂ­ho skeletu a byl ĂşspěšnĂ˝.
Abstract in different language: This paper presents an attempt to design listening tests for the Czech synthesis speech evaluation. The design is based on standardized and widely used listening tests for English; therefore, we can benefit from the advantages provided by standards. Bearing the Czech language phenomena in mind, we filled the standard frameworks of several listening tests, especially the MRT (Modified Rhyme Test) and the SUS (Semantically Unpredictable Sentences) test; the Czech National Corpus was used for this purpose. Designed tests were instantly used for real tests in which 88 people took part, a procedure which proved correct. This was the first attempt to design Czech listening tests according to given standard frameworks and it was successful.
Rights: © Daniel Tihelka - Jindřich Matoušek
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TihelkaD_2004_ThedesignofCzech.pdfPlný text41,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16978

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.