Title: Building of a speech corpus optimised for unit selection TTS synthesis
Other Titles: Vytváření řečového korpusu optimalizovaného pro syntézu řeči z textu technikou dynamického výběru jednotek
Authors: Matoušek, Jindřich
Tihelka, Daniel
Romportl, Jan
Citation: MATOUŠEK, Jindřich; TIHELKA, Daniel; ROMPORTL, Jan. Building of a speech corpus optimised for unit selection TTS synthesis. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'08): 28-29-30 May 2008. Marrakech: ELRA, 2008, p. 1296-1299. ISBN 2-9517408-4-0.
Issue Date: 2008
Publisher: ELRA
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/MatousekJ_2008_BuildingofaSpeech
http://hdl.handle.net/11025/17019
ISBN: 2-9517408-4-0
Keywords: vytváření textového korpusu;nahrávání řečového korpusu;management nahrávacích sezení;syntéza řeči;fonetické pokrytí;prosodické pokrytí
Keywords in different language: text corpus collection;speech corpus recording;recording session management;speech synthesis;phonetic coverage;prosodic coverage
Abstract: Článek se zabývá procesem návrhu foneticky a prozodicky bohatého řečového korpusu, použitelného v syntéze řeči z textu technikou dynamického výběru jednotek. Pozornost je především věnována fázi nahrávání a kontroly, kdy k zajištění co nejvyšší kvality a konzistence nahrávek byla vyvinuta a použita speciální aplikace, obsahující v sobě manažera nahrávacích sezeni a systém "zásuvného" řetězu modulů pro kontrolu nahrávek. Dále jsou v článku zmíněny fáze sběru textu a výběru jak foneticky tak prosodicky vyvážených vět k nahrávání, a anotace nahrávek na fonetické a ortografické úrovni.
Abstract in different language: The paper deals with the process of designing a phonetically and prosodically rich speech corpus for unit selection speech synthesis. The attention is given mainly to the recording and verification stage of the process. In order to ensure as high quality and consistency of the recordings as possible, a special recording environment consisting of a recording session management and "pluggable" chain of checking modules was designed and utilised. Other stages, namely text collection (including) both phonetically and prosodically balanced sentence selection and a careful annotation on both orthographic and phonetic level are also mentioned.
Rights: © Jindřichich Matoušek - Daniel Tihelka - Jan Romportl
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
Články / Articles (KKY)
Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MatousekJ_2008_BuildingofaSpeech.pdfPlný text337,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17019

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.