Title: Recording and annotation of speech corpus for czech unit selection speech synthesis
Other Titles: Nahrávání a anotace řečového korpusu pro účely syntézy české řeči metodou výběru jednotek
Authors: Matoušek, Jindřich
Romportl, Jan
Citation: MATOUŠEK, Jindřich; ROMPORTL, Jan. Recording and annotation of speech corpus for czech unit selection speech synthesis. In: Text, speech nad dialoque. Berlin: Springer, 2007, p. 415-422. (Lecture notes in computer science; 4629). ISBN 978-3-540-74627-0.
Issue Date: 2007
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/MatousekJ_2007_Recordingand
http://hdl.handle.net/11025/17021
ISBN: 978-3-540-74627-0
Keywords: řečový korpus;syntéza řeči;výběr jednotek;výběr vět;nahrávání řečI;anotace
Keywords in different language: speech corpus;speech synthesis;unit selection;sentence selection;speech recording;annotation
Abstract: Článek podává stručné shrnutí procesu přípravy a nahrávání foneticky a prozodicky bohatého řečového korpusu pro účely syntézy české řeči z textu metodou výběru jednotek. Zvlášťní pozornost je věnována procesu dvoufázové ortografické anotace nahraných vět s ohledem na jejich koherenci.
Abstract in different language: The paper gives a brief summarisation of preparation and recording of a phonetically and prosodically rich speech corpus for Czech unit selection text-to-speech synthesis. Special attention is paid to the process of two-phase orthographic annotations of recorded sentences with regard to their coherence.
Rights: © JindŘich MatouŠek - Jan Romportl
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
Články / Articles (KKY)
Články / Articles (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MatousekJ_2007_Recordingand.pdfPlný text237 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17021

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.