Title: Slovak text-to-speech synthesis in ARTIC system
Other Titles: Slovenská syntéza řeči z textu v systému ARTIC
Authors: Matoušek, Jindřich
Tihelka, Daniel
Citation: MATOUŠEK, Jindřich; TIHELKA, Daniel. Slovak text-to-speech synthesis in ARTIC system. In: Text, speech and dialogue. Berlin: Springer, 2004, p. 155-162. (Lectures notes in computer science; 3206). ISBN 3-540-23049-1.
Issue Date: 2004
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/MatousekJ_2004_Slovaktext-to-speech
http://hdl.handle.net/11025/17026
ISBN: 3-540-23049-1
Keywords: syntéza řeči z textu;inventáře akustických jednotek;segmentace řeči;slovenština;vícejazyčný TTS systém;ARTIC;HMM
Keywords in different language: speech synthesis;speech synthesis;acoustic unit inventory;segmentation of speech;slovak language;multilingual TTS system;ARTIC;HMM
Abstract: V tomto článku je představen zbrusu nový systém slovenské syntézy řeči z textu. Byl vyvinut v rámci systému ARTIC, původně navrženého k syntéze české řeči, s vyžitím znalostí slovenského jazyka. K plně automatickému vytvoření inventáře akustických jednotek slovenského jazyka byl použit statistický přístup, využívající skryté Markovovy modely. Pro převedení vstupního textu do fonetické podoby a k odhadu suprasegmentálních charakteristik jsme navrhli fonetická a prozodická transkripční pravidla. Výsledkem je plně funkční TTS systém převádějící libovolný slovenský text na odpovídající řeč. Neformální poslechové testy ukazují, že systém umí vytvářet vysoce kvalitní řeč.
Abstract in different language: This paper presents a brand-new Slovak text-to-speech system. It was developed within the framework of ARTIC system (primarily designed to synthesize Czech speech) with respect to the knowledge of Slovak language. Thus, statistical approach (using hidden Markov models) was employed to build an acoustic unit inventory of Slovak language in a fully automatic way. Both phonetic transcription and prosodic rules were proposed to convert an input text to its phonetic form and to estimate its suprasegmental features. As a result, a fully working text-to speech system that converts an arbitrary Slovak text to the corresponding output speech was designed. The informal listening tests show the system is capable of producing speech of a high quality (with high level of intelligibility and good naturalness).
Rights: © Jindřich Matoušek - Daniel Tihelka
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MatousekJ_2004_Slovaktext-to-speech.pdfPlný text142,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.