Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMatoušek, Jindřich
dc.contributor.authorRomportl, Jan
dc.contributor.authorTihelka, Daniel
dc.contributor.authorTychtl, Zbyněk
dc.date.accessioned2015-12-16T10:50:55Z-
dc.date.available2015-12-16T10:50:55Z-
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationMATOUŠEK, Jindřich; ROMPORTL, Jan; TIHELKA, Daniel; TYCHTL, Zbyněk. Recent improvements on ARTIC: czech text-to-speech system. In: Proceedings of ICSPL 2004: 8th Annual Conference of the International Speech Communication Association 2004, Jeju Island, Korea, 4-8 October 2004. [Baixas]: ISCA, 2004, p. 1933-1936.en
dc.identifier.urihttp://www.kky.zcu.cz/cs/publications/MatousekJ_2004_RecentImprovements_1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/17027
dc.description.abstractČlánek prezentuje nejnovější vylepšení systému ARTIC, moderního českého korpusově orientovaného TTS systému. Protože jsme použili statistický přístup (skryté Markovovy modely) k vytvoření inventáře akustických jednotek, vylepšení se týkala všech jeho komponent. Vylepšeným modelováním, shlukováním, a segmentací akustických jednotek jsme dosáhli zvýšené srozumitelnosti výsledné řeči. Navrhli jsme rovněž 2 přístupy ke generování prozodických charakteristik a získali tak vyšší přirozenost syntetické řeči. Abychom zvýšili i plynulost vytvářené řeči, navrhli jsme rovněž schéma využívající více realizací každé řečové jednotky s výběrem nejvhodnějšího kandidáta on-line. Zmíníme také alternativní metodu vytváření řeči využívající harmonický model a model šumu. Implementací německého a slovenského jazykového modulu (vedle 2 českých hlasů) jsme navíc vytvořili důležitý krok směrem k vícejazyčnosti našeho TTS systému ARTIC.cs
dc.format4 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherISCAen
dc.rights© Jindřich Matoušek - Jan Romportl - Daniel Tihelka - Zbyněk Tychtlcs
dc.subjectsyntéza řečics
dc.subjectautomatická vytváření inventáře akustických jednotekcs
dc.subjectmodelování rázucs
dc.subjectshlukování řečových jednotekcs
dc.subjectautomatická segmentace řečics
dc.subjectdatově řízené generování prozodiecs
dc.titleRecent improvements on ARTIC: czech text-to-speech systemen
dc.title.alternativeNejnovější vylepšení českého TTS systému ARTICcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis paper presents recent improvements on ARTIC - the modern Czech corpus-based text-to-speech system. As a statistical approach (using hidden Markov models) was applied to create an acoustic unit inventory, several improvements concerning acoustic unit modelling, clustering and segmentation have been accomplished to increase the intelligibility of the resulting speech. Two approaches to the generation of prosodic features were also proposed and implemented to increase the naturalness of synthetic speech. To produce as smooth synthetic speech as possible, a multiple unit instance scheme with on-line unit candidate selection was proposed as well. Our work on an alternative harmonic/noise-based speech production method is also mentioned. In addition, an important step towards multilinguality was achieved as German and Slovak language modules were implemented besides two Czech voices within the framework of ARTIC TTS system.en
dc.subject.translatedspeech synthesisen
dc.subject.translatedautomatic acoustic unit inventory creationen
dc.subject.translatedglottal stop modellingen
dc.subject.translatedspeech unit clusteringen
dc.subject.translatedautomatic speech segmentationen
dc.subject.translateddata-driven prosody generationen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
Články / Articles (KKY)
Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MatousekJ_2004_RecentImprovements_1.pdfPlný text553,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17027

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.