Title: Several aspects of machine-driven phrasing in text-to-speech systems
Other Titles: Několik aspektů strojového frázování v systémech převodu textu na řeč
Authors: Romportl, Jan
Matoušek, Jindřich
Citation: ROMPORTL, Jan; MATOUŠEK, Jindřich. Several aspects of machine-driven phrasing in text-to-speech systems. In: The prague bulletin of mathematical linguistics. 2011, 95, p. 51-61. ISSN 0032-6585.
Issue Date: 2011
Publisher: Karolinum
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/JanRomportl_2011_SeveralAspectsof
http://hdl.handle.net/11025/17168
ISSN: 0032-6585
Keywords: převod textu na řeč;strojové učení;prozodie;prozodická struktura
Keywords in different language: speech synthesis;machine learning;prosody;prosodic structure
Abstract: Článek diskutuje rozdíly mezi apriorním a aposteriorním frázováním a jejich důležitost v úloze automatického prozodického frázování v systémech převodu textu na řeč (text-to-speech, TTS). Na několika příkladech ilustruje nedostatky běžné evaluace apriorního frázování, které používá aposteriorní frázování jako referenční data. článek dále navrhuje a hodnotí metodu apriorního frázování založenou na porovnávání vzorů kvazisyntaktických reprezentací vět.
Abstract in different language: The article discusses differences between a priori and a posteriori phrasing and their importance in the task of automatic prosodic phrasing in text-to-speech systems. On several examples it illustrates shortcomings of common evaluation of a priori phrasing performance using a posteriori phrasing of referential corpus data. The paper also proposes and evaluates a method for a priori phrasing based on template matching of quasi-syntactical representations of sentences.
Rights: © Jan Romportl - Jindřich Matoušek
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
Články / Articles (KKY)
Články / Articles (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JanRomportl_2011_SeveralAspectsof.pdfPlný text129,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.