Title: Multikomponentní povlaky připravené pulzním reaktivním mangetronovým naprašováním
Other Titles: Multicomponent coatings prepared by pulsed reactive magnetron sputtering
Authors: Procházka, Michal
Advisor: Vlček, Jaroslav
Referee: Kubásek, Milan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17814
Keywords: vrstvy hf-si-b-c-n;pulzní magnetronové naprašování;tvrdost;oxidační odolnost
Keywords in different language: hf-si-b-c-n films;pulsed magnetron sputtering;hardness;oxidation resistance
Abstract: Vrstvy na bázi HfB2 jsou známé vysokou tvrdostí, nízkou rezistivitou a oxidační odolností. Díky těmto vlastnostem jsou užitečné v mnoha průmyslových odvětvích. Tato práce je zaměřena na oxidační odolnost vrstev Hf-Si-B-C-N a na její změnu vlivem přidávání dusíku do pracovního plynu. V teoretické části je popsán princip ochrany před oxidací a metody vytváření a analýzy tenkých vrstev. Výsledková část pak popisuje depoziční parametry, mechanické, elektrické, optické a tribologické vlastnosti a oxidační odolnost vrstev Hf Si B C N.
Abstract in different language: HfB2-based thin layers are well known for its high hardness, low electrical resistivity and oxidation resistance. Due to these properties the films are useful in many industrial applications. This study is focused on oxidation resistance of Hf-Si-B-C-N thin films and its change caused by addition of nitrogen into the working gas. The principle of protection against oxidation and methods of forming and analysis of thin films are described in the theoretical part. The final section describes the deposition parameters, mechanical, electrical, optical and tribological properties and oxidation resistance of Hf-Si-B-C-N thin films.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Michal Prochazka.pdfPlný text práce8,55 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-ProchazkaM_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce304,8 kBAdobe PDFView/Open
oponent-ProchazkaM_oponent.pdfPosudek oponenta práce726,54 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ProchazkaM_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce230,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17814

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.