Title: Multiplatformní aplikace na zobrazování geografických dat s využitím Windows Azure
Other Titles: Multi-platform Application for Visualization of Geographical Data using Windows Azure
Authors: Matas, Martin
Advisor: Matys, Milan
Referee: Pešička, Ladislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17869
Keywords: Windows Azure;Microsoft Azure;KML;Windows phone
Keywords in different language: Windows Azure;Microsoft Azure;KML;Windows phone
Abstract: Tato práce pojednává o třech fenoménech v IT. Prvním fenoménem je multiplatformní programování, tedy možnost vytvořit jednu aplikaci pro více platforem současně. Druhým fenoménem je cloud computing a jeden zástupce cloud computingu - Microsoft Azure. Třetím fenoménem je zobrazování geografických dat v mapě, což je s nástupem mobilních zařízení velmi rychle se rozšiřující oblast IT. Podíváme se také na KML formát souborů na zobrazování geografických dat v mapě. Výstupem této práce je návrh, vytvoření a otestování aplikace, která zobrazuje geografická data v mapě. Tato aplikace se dělí na dvě části, na serverovou část aplikace a na klientskou aplikaci na Windows Phone 8.1. Obě části aplikace spolu komunikují prostřednictvím webových služeb.
Abstract in different language: This thesis discusses three phenomenons in IT. The first phenomenon is cross-platform development - a way of creating a single application for multiple platforms simultaneously. The second phenomenon is cloud computing, and a representative of cloud computing - Microsoft Azure. The third phenomenon is displaying of geographic data on a map, which is a rapidly expanding area of IT, thanks to the rise of mobile devices. We will also look into KML - a file format for displaying geographic data on a map. The result of this thesis is the design, the creation and the testing of an application that displays geographic data on a map. There are two parts of the application - the server part and the client application for Windows Phone 8.1. Both parts of the application use Web services to communicate with each other.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Matas - Diplomova prace v01.00.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A11N0119Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce463,74 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A11N0119Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce658,68 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A11N0119Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce251,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17869

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.