Title: Projekt - Budova konzervatoře - Mariánské Lázně
Other Titles: Project - Conservatory - Marienbad
Authors: Ambrož, Jan
Advisor: Kesl, Petr
Referee: Boháč, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18070
Keywords: konzervatoř;prefabrikovaná konstrukce;stavební akustika
Keywords in different language: conservatory;prefabricated construction;building acoustics
Abstract: Diplomová práce se zabývá zpracováním projektu budovy konzervatoře v Mariánských Lázních. Cílem této práce je návrh objektu konzervatoře. Vhodné dispoziční uspořádání s možností vstupu osob se sníženou schopností orientace a pohybu. Konstrukční část řeší posouzení vybraných prvků železobetonové konstrukce. Analytická část se zabývá posouzením stavební resp. prostorové akustiky a hledání vhodných řešení pro daný účel využití místnosti. Grafické zpracování bylo provedeno v programech AutoCAD 2014 a ArchiCAD 17. Statické posouzení bylo provedeno programem FIN EC 2D.
Abstract in different language: The diploma work deals with the processing of the building design of the conservatory in Marienbad. The aim of this work is to design the building of the conservatory, the suitable layout with possible access for people with impaired orientation and movement. The structural part resolves the appraisal of selected elements of reinforced concrete construction. The analytical part deals with the appraisal of the room acoustics and finding appropriate solutions for a particular purpose of the room utilization. Graphic design was created in Auto CAD 2014 and ArchiCAD 17. Static appraisal was processed in FIN EC 2D.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JA_DP_2015.pdfPlný text práce19,64 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Ambroz_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce343,33 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Ambroz_oponent.pdfPosudek oponenta práce363,18 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Ambroz_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce227,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.