Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Analysis of competitiveness of the chosen company
Authors: Houšková, Barbora
Advisor: Šimonová, Lenka
Referee: Jiřincová, Milena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18495
Keywords: konkurenceschopnost;pest analýza;porterův model pěti konkurenčních sil;finanční analýza;swot analýza;doporučení.
Keywords in different language: competitiveness;pest analysis;porter's five forces analysis;financial analysis;swot analysis;recommendation.
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu konkurenceschopnosti podniku CIUR a. s. Vzhledem k široké působnosti podniku CIUR a. s. je práce orientována na oblast výroby izolačních materiálů a jejich aplikaci v ČR. Analýza konkurenceschopnosti je provedena prostřednictvím analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. V práci je využita PEST analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, finanční analýza a SWOT analýza, která je kompletním výstupem analýzy prostředí a díky níž dochází ke zhodnocení stávající situace podniku. Závěrem jsou uvedeny návrhy opatření vhodných ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is focused on the analysis of competitiveness of the company called CIUR a. s. Due to the wide activity of the company CIUR a. s., the thesis is oriented on the area of production of insulation and its application in the Czech Republic. Analysis of competitiveness is performed through the analysis internal and external environment. In the thesis is used PEST analysis, Porter's five forces analysis, financial analysis and SWOT analysis, which is a complete output of analysis of environment. The current situation of the company is evaluated thanks to the SWOT analysis. At the end there are introduced proposals for action which are useful to increase of the company's competitiveness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Houskova_K11B0324P.pdfPlný text práce7,18 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_houskova_VP.pdfPosudek vedoucího práce604,34 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_houskova_OP.pdfPosudek oponenta práce618,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-houskova_BP.PDFPrůběh obhajoby práce895,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.