Title: Možnosti uplatnění studeného kelímku při ohřevu kovů
Other Titles: Usage of cold crucible for melting metals
Authors: Matoušek, Martin
Advisor: Rot, David
Referee: Jiřinec, Stanislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18801
Keywords: Maxwellovy rovnice;indukční teplo;poyntingův vektor;hloubka vniku;kelímek s integrovaným induktorem;segmentový kelímek;tavení vodivých materiálů;titan;matematický model;ansys
Keywords in different language: Maxwell´s equations;induction heating;poynting vector;depth of penetration;crucible with integrated inductor;segment crucible;melting of conductive metals;titanium;mathematical model;ansys
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou studeného kelímku se zaměřením na využití při tavbě kovů. V prvních dvou kapitolách vysvětluje základní pojmy v oblasti šíření tepla a teorie indukčního ohřevu. Další kapitola je zaměřena na na přiblížení problematiky studeného kelímku a jeho využití. Hlavním cílem práce je vytvoření 3D modelu ve výpočetním software ANSYS. V této diplomové práci je vytvořen model studeného kelímku pro tavení titanu a je sledován vliv počtu segmentů na ztráty v kelímku a na jeho účinnost.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on usage of cold crucible for melting metals. The first two chapters describes theory of heat diffusion and induction heating. Next chapter is focused on approaching of cold crucible and possibilities of its use. Main goal of this thesis is create 3D model in software ANSYS. In thesis is created mathematical model of cold crucible for melting titanium. The influence of number of segments on power losses in cold crucible is observed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moznosti uplatneni studeneho kelimku pri ohrevu kovu_Matousek Martin.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062676_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,84 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062676_oponent.pdfPosudek oponenta práce312,82 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062676_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce242,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18801

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.