Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠkorpil, Jan
dc.contributor.authorFurik, Daniel
dc.contributor.refereeBělík, Milan
dc.date.accepted2015-05-26
dc.date.accessioned2016-03-15T08:49:58Z-
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:49:58Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-07
dc.identifier62882
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18830
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na využití FV systému pro RD v současných legislativních podmínkách, kdy nelze vyrobenou energii prodávat do distribuční sítě. Je rozdělena do několika tematických částí. V první části se zabývám současnými podmínky pro oblast výroby elektřiny ve fotovoltaických systémech. V druhé části se věnuji různým typům fotovoltaických systémů pro rodinný dům. Ve třetí části navrhuji fotovoltaický systém pro rodinný dům v konfiguraci pro ostrovní režim a v konfiguraci pro připojení do distribuční sítě. V závěru této práce popisuji technické, ekonomické a ekologické zhodnocení těchto dvou rozdílných konfigurací.cs
dc.format57s. (49 724 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsolární systémycs
dc.subjectostrovní systémcs
dc.subjectfotovoltaický panelcs
dc.subjectakumulátorcs
dc.subjectstřídačcs
dc.subjecthybridní systémycs
dc.subjectautonomní systémycs
dc.subjectfotovoltaický článekcs
dc.titleVyužití FV systému pro RD v současných legislativních podmínkách, kdy nelze vyrobenou energii prodávat do distribuční sítěcs
dc.title.alternativeFV systems utilization for the family house in current legislative conditions when the produced power can not be sold to distribution systemen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis study is focused on the use of PVP system for RD in the current legislative conditions, which cannot be produced energy sold to the grid. It is divided into several parts. The first part deals with the current conditions for electricity production in photovoltaic systems. The second part deals with different types of photovoltaic systems for a family home. In the third part, I propose a photovoltaic system for a house in island mode configuration and configuration for connection to the grid. In conclusion, this study describes the technical, economic and environmental evaluation of these two different configurations.en
dc.subject.translatedsolar systemsen
dc.subject.translatedisland systemsen
dc.subject.translatedphotovoltaic panelsen
dc.subject.translatedbatteriesen
dc.subject.translatedinverteren
dc.subject.translatedhybrid systemsen
dc.subject.translatedautonomous systemsen
dc.subject.translatedphotovoltaic cellen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Furik Daniel.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062882_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,4 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062882_oponent.pdfPosudek oponenta práce420,82 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062882_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18830

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.