Title: Počátky Francouzské revoluce - Generální stavy, Národní shromáždění a útok na Bastilu
Other Titles: The beginning of The French Revolution - The Estates-General, The National Assembly and The assault on the Bastille
Authors: Gažáková, Eva
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Šedivý, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19362
Keywords: starý režim;Generální stavy;Národní shromáždění;pád Bastily;vyhlášení deklarace práv člověka a občana
Keywords in different language: ancien regime;Estates-general;National assembly;assault on Bastille;declaration of rights of man and of citizen
Abstract: Bakalářská práce pojedná o počátcích Velké francouzské revoluce, hlavních příčin, které nakonec vyústily v revoluci. Je zde definován Starý režim ve Francii, reformy ministrů a následné svolání Generálních stavů, které vedlo ke vzniku Národního shromáždění. V další části je detailní popis dnu pádu Bastily a v neposlední řadě je zde rozebrána Deklarace práv člověka a občana.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with the beginning of The French revolution, the main reasons, why situation ends up with revolution. It describes system called Ancien regime and reforms of ministers, who tried to fix this situation. The following part is about assemble of The Estates-General and The National Assembly. In the end there are mentions of the assault on the Bastille and announcement of Declaration of the Rights of Man and of the Citizen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pocatky_Velke_Francouzske_revoluce_2.pdfPlný text práce574,54 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Gazakova posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Gazakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Gazakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce312,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.