Title: Současná česká pop rocková hudební scéna a její uplatnění ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základní školy
Other Titles: Contemporary Czech pop rock music scene and its application in teaching music education at the second grade of elementary school
Authors: Pilný, Josef
Advisor: Slavíková, Marie
Referee: Lišková, Štěpánka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19786
Keywords: přehrávky;koncert;hudební nástroj;hudební nosiče;Chinaski;Kryštof;Mig 21;UDG;Mandrage;modelová příprava
Keywords in different language: replay;concert;musical instrument;music media;Chinaski;Kryštof;Mig 21;UDG;Mandrage;model preparation
Abstract: První kapitola se zabývá hudebním prostředím před a po roce 1989 v Československu. Zkoumá, co byly přehrávky, za jakých podmínek probíhaly koncerty, jaká byla dostupnost hudebních nástrojů a hudebních nosičů. Druhá kapitola se věnuje současným českým poprockovým skupinám. Popisuje jejich vznik, historii a současnost. Ve výzkumné části se práce zaměřuje na výuku této hudby na 2. stupni základních škol. Táže se vyučujících, kteří působí na ZŠ Jihočeského kraje. Ke konci práce jsou navrženy modelové přípravy, které mají sloužit jako vodítko pro budoucí výuku. Ty byly provedeny v praxi.
Abstract in different language: This thesis describes the musical environment in Czechoslovakia before and after 1989. It deals with the replay, concerts, availability of musical instruments and music CDs. It examines the contemporary pop-rock group traces their origin and history to the present. The research section explores how teachers at the elementary school South Bohemian Region of the music pay. At the end of work provides a model for teacher preparation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Josef Pilny.pdfPlný text práce4,91 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pilny_hodnoceni_vedouciho_DP_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Pilny_posudek_oponenta_DP_Liskova.pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pilny_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce314,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.