Title: Návrh tréninkového programu pro rozvoj explozivní síly horních končetin pro hráče české házené
Other Titles: Design of a training program for the development of explosive strength of upper limbs, the Czech handball player
Authors: Kroft, Roman
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Charvát, Luboš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19969
Keywords: tréninkový program;česká házená;explozivní síla;tréninkové cykly;pohybové schopnosti;vstupní a výstupní testy;fyziologie házené
Keywords in different language: training program;czech handball;explosive strenght;training cycles;movement abilities;input and output tests;fysiology of handball
Abstract: Bakalářská práce se zabývá navržením a ověřením tréninkového programu, který povede ke zvýšení dynamicko-explozivní síly horních končetin pomocí čtyř měsíčního tréninkového programu. Tento program bude aplikován na hráče házené, kteří hrají nejvyšší ligu mužů České házené. Programu se zúčastnilo 23 hráčů české házené z oddílu TJ Sokola Tymákov, ale jen 15 hráčů absolvovali vstupní i výstupní testy pro rozvoj explozivní síly horních končetin. Získaná data byla vyhodnocena s cílem posoudit, zda byl program účinný.
Abstract in different language: This bachelor´s work deals with the design and verification of the training program, which will increase the dynamic explosive strength of upper limbs by using a four-month training program. This program will be applied to the handball players who play the highest Czech men's handball league. Program was attended by 23 players from the Czech handball TJ Sokol Tymákov, but only 15 players attended the input and output tests for the development of explosive strength of upper limbs. The data were analyzed in order to assess whether it was effective.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Kroft2015.pdfPlný text práce5,4 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-KROFT R. VP.pdfPosudek vedoucího práce155,17 kBAdobe PDFView/Open
oponent-KROFT R. OP.pdfPosudek oponenta práce132,17 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-KROFT R..pdfPrůběh obhajoby práce56,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19969

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.