Title: Náhrada tvrdého chromování technologií laser cladding
Other Titles: Replacement of hard chromium plating by laser cladding techology
Authors: Boček, Jakub
Advisor: Fišerová, Pavla
Referee: Hájek, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20316
Keywords: tvrdé chromování;laser cladding;cr6+;tribologie;koroze
Keywords in different language: hard chromium;laser cladding;cr6+;tribology;corrosion
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na náhradu tvrdého chromování, jelikož při výrobě vznikají v chromovacích lázních karcinogenní sloučeniny chromu. Jako dobrá volba se jeví technologie laser cladding, při které můžeme dosáhnout podobných povlaků, ale již bez nebezpečných sloučenin chromu.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the replacement of hard chrome plating, because the production produced in Chrome-plating baths carcinogenic chromium compounds. As a good choice seems laser cladding technology in which we can achieve similar coatings, but without the dangerous chromium compounds.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bp_Bocekj.pdf.pdfPlný text práce10,85 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Bocek.tifPosudek vedoucího práce247,36 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Bocek.tifPosudek oponenta práce122,88 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Bocek.tifPrůběh obhajoby práce42,5 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.