Title: Doporučení pro mikroskopická cvičení z hub na základních a středních školách
Authors: Kout, Jiří
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2013, č. 1-2, s. 19-22.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/cz/publikovana-cisla/rocnik-2013
http://hdl.handle.net/11025/22075
ISSN: 1804-8366
Keywords: houby;praktické úkoly;mushrooms;practical activities
Abstract: Pro praktická mikroskopická cvičení z houbových organismů jsou na středních školách většinou používány žampiony (pečárky), kvasinky a „plísně“. Příspěvek nabízí učitelům vhodnější materiál pro pozorování rozmnožovacích struktur vřeckovýtrusých i stopkovýtrusých hub. Je vysvětlen celý postup při přípravě mikroskopických preparátů z doporučovaných skupin hub. Pro názornost jsou zobrazeny vybrané houby na fotografi ích v terénu i pod mikroskopem.
Abstract in different language: A practical part of education about Fungi is executed mainly by microscopy of Agaricus , yeast-plants and some moulds at the high school. This contribution off ers more suitable materials for observation of reproductive structures of Ascomycota and Basidiomycota. All procedures of microscopic preparations are explained. The recommended groups of fungi are presented at photos in the fi eld and under the microscope.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2013)
Články / Articles (CBG)
Číslo 1-2 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kout.pdfPlný text4,83 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22075

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.