Title: Zajímavá a motivující výuka řas a sinic na základních a středních školách
Authors: Nolčová, Lucie
Vágnerová, Petra
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2015, č. 1-2, s. 32-38.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/cz/publikovana-cisla/rocnik-2015
http://hdl.handle.net/11025/22096
ISSN: 1804-8366
Keywords: algologie;motivace;výuka;algology;motivation;teaching
Abstract: Na základních a středních školách se žáci s výukou řas a sinic setkávají obvykle v úvodních partiích problematiky biologie rostlin. Je to téma pro ně obtížné, poměrně abstraktní, často v nich nezanechá dlouhodobější stopu. Chybou je často nedostatečná motivace, tedy například nezajímavá prezentace tohoto tématu, absence praktických cvičení či malý důraz na provázanost tématu s životem žáka či aktuálními potřebami společnosti. Tento článek nabídne vyučujícím nový pohled na výuku algologického tématu a poskytne podklady pro zkvalit - nění výuky a přiblížení řas a sinic žákům základních a středních škol na osobní úrovni.
Abstract in different language: Teaching of algae and cyanobacteria topic in primary and secondary schools is often sporadic and does not leave enough of knowledge or experience in students. Usual problems are unexciting presentation of this topic, lack of motivation, lack of exercises and little emphasis on the connection of the topic and students life or current needs of society. Thisa rticle offers a new perspective on teaching algological topic and provide materiál for the improvement of teaching. It also shows how to bring this subject to students in primary and secondary schools on a personal level.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2015)
Články / Articles (CBG)
Číslo 1-2 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nolcova.pdfPlný text2,43 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.