Title: Možnosti terénní výuky geografie v těsném příhraničí (pří - padová studie v povodí Kateřinského potoka v Českém lese)
Authors: Cihelková, Monika
Stacke, Václav
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2015, č. 1-2, s. 12-26.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/cz/publikovana-cisla/rocnik-2015
http://hdl.handle.net/11025/22097
ISSN: 1804-8366
Keywords: zeměpis;terénní výuka;pracovní list;geography;terrain teaching;worksheet
Abstract: Článek dokumentuje využití terénní výuky středoškolské geografie v povodí Kateřinského potoka v Českém lese. Území, které bylo vybráno pro celodenní terénní výuku, se nachází v těsném příhraničí v Sudetech. Toto území ve 20. a 21. století prodělalo výrazné sociální i krajinné změny a v nejmladší historii bylo kolonizováno bobrem evropským. Z tohoto důvodu jsme schopni studentům během krátké terénní vycházky ukázat množství sociálněgeografických i fyzickogeografických fenoménů a do programu výuky zařadit i několik témat s mezipřed - mětovými vazbami. Návrh terénní výuky byl otestován skupinou studentů nižších ročníků bakalářského stupně VŠ studia a objevené chyby a nejasnosti následně upraveny. Součástí tohoto textu je pracovní list, soubor map a metodická příručka pro vedení terénní výuky i hodnocení pracovních listů.
Abstract in different language: This paper presents the possibility for high school fieldwork in the catchment of Kateřinský potok Stream in the Bohemian Forest. The whole day fieldwork was held in Sudetes in the Czech Republic–Germany border zone area. This area went through significant social and landscape changes during 20 th and 21 st century and has been recently colonized by the beaver. For this reasons we are able to demonstrate numerous geographical phenomena and other interdisciplinary topics during a short walk. The fieldwork draft was tested by a group of undergraduate students and subsequently adapted to correct errors and ambiguities. This paper is composed of worksheet, maps and methodological guide for guiding the fieldwork and evaluating the worksheets.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2015)
Články / Articles (CBG)
Číslo 1-2 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cihelkova.pdfPlný text1,96 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.