Články / Articles (CBG) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
Duffek, Václav , Průcha, Tomáš , Vočadlová, Klára
Využití sférických fotografií ve výuce na VŠ

Virtual reality is slowly making its way into the educational process today. One of the ways to convey educational content to students in virtual reality is by using panospheres. However, virtual reality is still not widely used in schools, probably due to the lack of tea...

Slavík, Jan , Janík, Tomáš , Kohout, Jiří , Češková, Tereza , Mentlík, Pavel , Najvar, Petr
K teorii aktivního vzdělávacího obsahu v transdidaktickém pojetí

This theoretical study builds on Fisherman‘s view of active content as an agent of cognitive change and on Kvasz’s theorem that cognitive changes on the level of historical cultural epistemology and cognitive changes on the level of student’s personal epistemology can be explain th...

Kohout, Jiří , Buršíková, Dana , Frank, Jan , Lukavský, Jindřich , Masopust, Pavel , Motlíková, Iva , Rohlíková, Lucie , Slavík, Jan , Stacke, Václav , Vejvodová, Jana , Voltrová, Michaela
Efektivita distanční výuky během pandemie covid-19

Since spring 2020, the ongoing covid-19 pandemic has significantly influenced education worldwide due to forced school closures and the necessity to switch to distance learning. The aim of...

Stacke, Václav , Duffek, Václav , Kuberská, Markéta , Vočadlová, Klára , Mentlík, Pavel
Lze překonat nejkritičtější místo ve výuce zeměpisu 6. ročníku českých ZŠ?

This paper is focused on critical spots in the 6th grade geography education in Czech schools. We use semi-stru- ctured interviews and focus groups with teachers to identify critical spots and its causes. The most critical spots are: Geographic coordinates, Maps, Time zones, Atmosp...

Duffek, Václav , Hořejší, Petr , Mentlík, Pavel , Polcar, Jiří , Průcha, Tomáš , Rohlíková, Lucie
Využití virtuální reality při přípravě budoucích učitelů geografie

Virtual reality (VR) is becoming part of everyday life and its utilization is quite wide. It can be useful also in education, e.g. see using Google Expeditions app at elementary schools. This paper deals with the use of VR at universities particularly during the teachers’ ...

Kohout, Jiří , Mollerová, Marie , Masopust, Pavel , Feřt, Lukáš , Slavík, Jan
Kritická místa kurikula na základní škole pohledem mezinárodního šetření TIMSS a českých učitelů – poznatky z fyziky

The aim of this study is to determine which tasks belonging to cognitive domain Physics in TIMSS carried out in 1995, 1999 and 2007 are problematical in terms of low results of Czech students in comparison with international average, to estimate the causes of these result...

Vágnerová, Petra , Benediktová, Lenka , Kout, Jiří
Kritická místa ve výuce přírodopisu: jejich identifikace a příčiny

This contribution solves point of critical issues of the biology curriculum and follows Vágnerová et al. (2018), who dealt with the terminology and methodology of research of critical issues in biology for the 6th grade of lower-secondary school. There were defined basic concepts (...

Pluháčková, Markéta , Duffek, Václav , Stacke, Václav , Mentlík, Pavel
Kritická místa ve výuce zeměpisu na ZŠ: identifikovaná kritická místa a jejich příčiny

This paper focuses on the critical spots in geography curriculum of lower secondary school and presents methods of its identification and resolving. We used semi-structured interviews and focus groups with 23 teachers to identify the most critical spots in the 6th grade geography e...

Trahorsch, Petr
Jak žáci hodnotí hospodářské mapy ve školních atlasech?

Economic-geographical maps are an important structural component of school atlases. Their quality is criticized by teachers and experts (cartographers) for unreadability, overcrowding and inadequacy of the content maps of ...

Duffek, Václav , Pluháčová, Markéta , Stacke, Václav
Kritická místa ve výuce zeměpisu na ZŠ – úvod, stanovení terminologie a metodický postup jejich zjišťování

This paper is an introduction into the topic of finding and resolving critical spots of geography’s curriculum in lower-secondary schools. We summarise the historical development of Czech didactics of&...

Vočadlová, Klára , Mentlík, Pavel
Didaktika – Člověk a příroda A: synergie škol, univerzit a science center v přírodovědném vzdělávání na základní škole

The project Didaktika – Člověk a příroda A (CZ .02 .3.68/ 0.0/0.0/16_011/0000665) is dedicated to strengthen the professional competencies of lower secondary school teachers. The project...

Mentlík, Pavel , Slavík, Jan , Coufalová, Jana
Kritická místa kurikula, organizační a klíčové koncepty: konceptuální vymezení a příklady z výuky geověd

Critical issues present particular parts of the school curricula, in which pupils fail more frequently. Such issues have been investigated in mathematics in the Czech Republic so far. The article provides some&...

Rak, Pavel
GIS ve výuce zeměpisu na druhém stupni základního vzdělávání

The aim of this article is to describe positives and negatives of introduction of geographical information systems (GIS) into the Czech lower secondary education of geography. GIS is complex system for spatial data processing. Most of us uses the&...

Kusák, Michal , Maca, Vít , Stacke, Václav
Přírodní prostředí Etiopské vysočiny a jeho predispozice ke svahovým pohybům a říční erozi jako podkladový materiál pro výuku regionální geografie v souvislostech

Teaching of regional geography with context is one of the major issues for geography teachers on the onset of their career. We present the review of natural phenomena that affect slope and fluvial systems in the Ethiopian Highland. We also demonstrate how &...

Mentlík, Pavel
Srovnání dynamiky vědeckých výstupů mezi geografickými obory v ČR (2012 až 2014) pro potřeby cílené didaktické transformace

Analysis of Czech scientific geographical articles (registered in Information Register of R&D results) published abroad in prestigious scholar journals was performed. Articles published between 2012 and 2014 and indexed by Web of Science (in Physical Geography) and/or by other two...

Cihelková, Monika , Stacke, Václav
Možnosti terénní výuky geografie v těsném příhraničí (pří - padová studie v povodí Kateřinského potoka v Českém lese)

This paper presents the possibility for high school fieldwork in the catchment of Kateřinský potok Stream in the Bohemian Forest. The whole day fieldwork was held in Sudetes in the Czech Republic–Germany border zone area. This area went through significant social and landsca...

Minár, Jozef , Mentlík, Pavel
GIS ako všeobecný a špecifický nástroj geografického výskumu

Mentlík, Pavel
Systémová a geomorfologická analýza

Mentlík, Pavel
Geomorfologický informační systém jako nástroj geomorfologické analýzy

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19