Title: The translation of an English legal text with a commentary and glossary
Other Titles: The translation of an English legal text with a commentary and glossary
Authors: Kejlová, Kateřina
Advisor: Raisová Eva, PhDr.
Referee: Dejmalová Lenka, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22840
Keywords: překlad;překladatelské postupy;glosář;komentář;soudní systém usa
Keywords in different language: translation;translation techniques;glossary;commentary;judicial system of the usa
Abstract: Cílem této bakalářské práce je překlad vybraného anglického textu z oblasti právní s komentářem a glosářem. Pro překlad byly vybrány části kapitoly zákona z amerického státu Iowa, zabývající se zbraněmi. Teoretická část se zabývá teorií překladu, typy a technikami překladu a kompetencemi překladatele. Dále je charakterizována právní angličtina a její překlad a reálie. Praktická část obsahuje samotný překlad textu, makroanalýzu, mikroanalýzu a glossáře vybraných termínů z textu.
Abstract in different language: The main objective of this thesis is the translation of the English legal text with a commentary and glossaries. For the purposes of translation were chosen the certain sections of the Chapter from the Iowa State Code, dealing with the weapons. The theoretical part contains the theory of translation, types and techniques of translation and the competences of a translator. Further is characterized the legal English and its translation and realia. The practical part contains the translation itself, macroanalysis, microanalysis and the glossaries of certain terms of the source text.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP1 Katerina Kejlova 2015.pdfPlný text práce781,24 kBAdobe PDFView/Open
Kejlova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce566,22 kBAdobe PDFView/Open
Kejlova - oponent.pdfPosudek oponenta práce579,28 kBAdobe PDFView/Open
Kejlova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce326,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22840

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.