Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDejmalová Lenka, Mgr.
dc.contributor.authorPetrák, Martin
dc.contributor.refereeŠašková Radana, Ing.
dc.date.accepted2016-5-31
dc.date.accessioned2017-02-21T08:13:41Z-
dc.date.available2014-4-30
dc.date.available2017-02-21T08:13:41Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-4-29
dc.identifier61211
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22842
dc.description.abstractFrancouzské výpůjčky v angličtině: Tato práce se zabývá jednak historií francouzských výpůjček a to s orientací na dobu po Bitvě u Hastings, kdy angličtinu (v té době ještě staroanglčtinu) zasáhl příliv francouzských slov a jednak na analýzu vybraných textů z moderních zdrojů s cílem zjistit procentuální zastoupení slov francouzského původu. Na počátku práce je uvedena definice výpůjček (borrowings) a několika dalších forem slovotvorby. Následující kapitola je věnována historii, přičemž je zmíněna i doba před nájezdem Normanů a poslední podkapitola je seznam tematicky rozdělených francouzských slov, které se staly součástí střendí angličtiny. Dálší kapitola pojednává o renesanci a zbytek práce je věnován analýze textů a práci s etymologickým slovníkem.cs
dc.format15 s. (22 706 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectangličtinacs
dc.subjectstaroangličtinacs
dc.subjectfrancouzštinacs
dc.subjectvýpůjčkacs
dc.subjectnormanécs
dc.subjectrenesancecs
dc.subjectstřední angličtinacs
dc.subjectprávocs
dc.subjectadministrativacs
dc.titleFrancouzské výpůjčky v angličtiněcs
dc.title.alternativeFrench Loan-Words in Englishen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedFrench Loan-Words in English: This work deals with the history of French borrowings orienting on the period after the Norman Conquest when English (Old English) and with analysis of a few articles from modern sources aiming to determine the percentual representation of French loanwords. In the beginning of the work are multiple word-formation ways defined. The following chapter is dedicated to history, while the period before the Norman Conquest is mentioned and the last sub-chapter is a list of French loans that entered Entered Middle English. The next chapter discusses English during Renaissance and the rest of the work is dedicated to analysis of texts while using an etymology vocabulary.en
dc.subject.translatedborrowingen
dc.subject.translatedfrenchen
dc.subject.translatedenglishen
dc.subject.translatedloanworden
dc.subject.translatednormanen
dc.subject.translatedconquesten
dc.subject.translatedrenaissanceen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedmiddle englishen
dc.subject.translatedadministrationen
dc.subject.translatedlawen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrak Martin - French Loan-Words in English.pdfPlný text práce442,28 kBAdobe PDFView/Open
Petrak - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce455,44 kBAdobe PDFView/Open
Petrak - obhajoba.pdfPosudek oponenta práce261,62 kBAdobe PDFView/Open
Petrak - oponent.pdfPrůběh obhajoby práce395,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.