Title: Tourism in the United Kingdom and the Offer Analysis of Selected Travel Agencies
Other Titles: Tourism in the United Kingdom and the Offer Analysis of Selected Travel Agencies
Authors: Haschová, Eliška
Advisor: Dejmalová Lenka, Mgr.
Referee: Šašková Radana, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22861
Keywords: cestovní ruch;velká británie;cestovní kancelář;zájezd;nabízené lokality
Keywords in different language: tourism;the united kingdom;travel agency;trip;offered places
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je charakterizovat cestovní ruch ve Velké Británii a provést analýzu nabídky českých cestovních kanceláří. Práce je tedy rozdělena do dvou hlavních částí, kdy v první se autor věnuje cestovnímu ruchu a v té druhé cestovním kancelářím. První část, zabývající se cestovním ruchem, obsahuje jeho obecnou charakteristiku a poté popis míst, která je možné ve Velké Británii navštívit, včetně méně známých lokalit. Druhá část, věnující se cestovním kancelářím, začíná jejich celkovou charakteristikou a následně obsahuje informace o tom, kolik zájezdů do Velké Británie se ročně uskuteční. Dále je tato pasáž vedena ze dvou různých pohledů, a to z pohledu společnosti nabízející služby v cestovním ruchu a z pohledu kupujícího. Oba pohledy jsou v tomto úseku práce propojeny a navzájem se o sebe opírají.
Abstract in different language: The main goals of this Bachelor thesis is to describe tourism in the United Kingdom and to make an offer analysis of Czech travel agencies. Therefore, the thesis is divided into two main section. The first one is focused on tourism and the second one is focused on travel agencies. The first section about tourism covers its the definition in general. Moreover, there are described places in the United Kingdom, which travellers can visit, including less famous locations. The second section about travel agenties starts with the explanation of the term. Moreover, it covers an amount of trips to the United Kingdom a year. This Bachelor thesis is managed from two points of view a traveller and companies offering goods and services. These points of view are connected and they support each other.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Haschova.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Haschova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce641,93 kBAdobe PDFView/Open
Haschova - oponent.pdfPosudek oponenta práce428,01 kBAdobe PDFView/Open
Haschova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce366,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22861

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.