Title: Comparison of Serious and Tabloid Press in the United Kingdom Accompanied with Translation of Selected Articles
Other Titles: Comparison of Serious and Tabloid Press in the United Kingdom Accompanied with Translation of Selected Articles
Authors: Ušiaková, Lucie
Advisor: Raisová Eva, PhDr.
Referee: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22864
Keywords: seriózní tisk;bulvární tisk;velká británie;žurnalistický styl;srovnání;překlad
Keywords in different language: serious press;tabloid press;the united kingdom;journalistic style;comparison;translation
Abstract: Tato bakalářská se nazývá: Srovnání seriózního a bulvárního tisku ve Velké Británii doprovázené překladem vybraných článků. Z jejího názvu je zřejmé, že hlavním cílem práce je srovnání seriózního a bulvárního tisku ve Velké Británii. Práce se dále také zaměřuje na jejich jazyk a typické znaky. Tato bakalářská práce se dělí na dvě hlavní části, z nichž první, teoretická část, pojednává o historii a současnosti britského tisku. Podkapitoly teoretické části se věnují čtenářskému publiku ve Velké Británii a online formě novin. Zároveň informují o současných novinových plátcích, které jsou ve Velké Británii k dostání, a seznamují čtenáře s žurnalistickým stylem. Druhou součástí bakalářské práce je praktická část, která se opírá o vybrané články z britského seriózního a bulvárního tisku. Jejím cílem je srovnání typických rysů těchto dvou skupin a zároveň kvalitní překlad vybraných článků.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the serious and the tabloid press in the United Kingdom and it is focused on their language as well as their typical features. The thesis is divided into two principal parts and it begins with the theoretical part. This part is concentrated on the history and the present of the British press. Moreover, its subchapters contain pieces of information about the readership in the United Kingdom, online newspapers, the particular newspapers and journalistic style. The second part is called the practical part and it has two main goals. The first one is to present the differences between the serious and the tabloid press and the second one is a high-quality translation of the articles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP USIAKOVA.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Usiakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce839,26 kBAdobe PDFView/Open
Usiakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce555,86 kBAdobe PDFView/Open
Usiakova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce363,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22864

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.