Title: Translation of a Text in Modern History with a Commentary and a Glossary.
Other Titles: Translation of a Text in Modern History with a Commentary and a Glossary.
Authors: Polan, Tomáš
Advisor: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Referee: Kumar Alok, M.A.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22871
Keywords: překlad;anglický překlad;jazykový komentář;glosář;překladatelské metody;překladatelský proces;teorie překladu;historický text;druhá světová válka
Keywords in different language: translation;english translation;language commentary;glossary;translation methods;translation process;theory of translation;historical text;second world war
Abstract: Cílem této bakalářské práce je překlad vybraného textu z novodobých dějin s komentářem a glosářem, jmenovitě se jedná o jednu kapitolu z knihy Češi ve Wehrmachtu: zamlčované osudy od autora Františka Emmerta doplněný komentářem a glosářem. Práce se zkládá ze čtyř hlavních částí. První část je část teoretická a pojednává o průběhu překladu a o těch nejběžněji užívaných překladatelských metodách. Druhá část obsahuje vlastní překlad vybraného textu. Třetí část se věnuje kommentáři přeloženého textu na úrovni lexikální, morfosyntaktické a stylistické. Čtvrtá část se skládá z glosáře obsahujícího několik termínů, které vyžadovaly zvýšenou pozornost aby byla zajištěna přesnost při hledání odpovídajícího překladu.
Abstract in different language: The objective of this thesis is the translation of selected text in modern history, namely one chapter from the book Češi ve Wehrmachtu: zamlčované osudy authored by František Emmert accompanied by a commentary and glossary. The thesis consists of four main parts. The first part is the theoretical part commenting on the process of translation and the commonly used methods. The second part contains the actual translation of the selected text. The third part is dedicated to the commentary on the translated text and the differences and difficulties of the translation process. The analysis is focused on the lexical, morpho-syntactical and stylistic level. The fourth part provides a short glossary of the few specialized terms that required closer attention to finding the respective equivalent.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_opravena_-_final_Tomas_k_tisku.PDFPlný text práce745,37 kBAdobe PDFView/Open
Polan - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce503,77 kBAdobe PDFView/Open
Polan - oponent.pdfPosudek oponenta práce442,06 kBAdobe PDFView/Open
Polan - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce317,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22871

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.