Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDejmalová Lenka, Mgr.
dc.contributor.authorPetrák, Martin
dc.contributor.refereeŠašková Radana, Ing.
dc.date.accepted2016-9-6
dc.date.accessioned2017-02-21T08:14:11Z-
dc.date.available2016-5-31
dc.date.available2017-02-21T08:14:11Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-8-12
dc.identifier70354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22878
dc.description.abstractFrancouzské výpůjčky v angličtině: Tato práce se zabývá jednak historií francouzských výpůjček a to s orientací na dobu po Bitvě u Hastings, kdy angličtinu (v té době ještě staroanglčtinu) zasáhl příliv francouzských slov a jednak na analýzu vybraných textů z moderních zdrojů s cílem prozkoumat zastoupení slov francouzského původu. Na počátku práce je uvedena definice výpůjček (borrowings) a několika dalších forem slovotvorby. Následující kapitola je věnována historii, přičemž je zmíněna i doba před nájezdem Normanů. Celá další kapitola je věnována Middle English, po níž následují úryvky moderních textů a tabulky, v nichž lze nalézt slova francouzského původu a k nimž jsou uvedeny informace získany z etymologického slovníku. Poslední kapitolou jsou fráze fr. původu, které jsou k vidění v dnešní angličtině. Práce je zakončena výpisem knižních a internetových zdrojů.cs
dc.format64 s. (44 335 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectangličtinacs
dc.subjectstaroangličtinacs
dc.subjectfrancouzštinacs
dc.subjectvýpůjčkacs
dc.subjectnormanécs
dc.subjectstřední angličtinacs
dc.subjectprávocs
dc.subjectfrázecs
dc.titleFrancouzské výpůjčky v angličtiněcs
dc.title.alternativeFrench Loan-Words in Englishen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedFrench Loan-Words in English: This work deals with the history of French borrowings focusing on the period after the Norman Conquest when English (Old English) shifted to Middle English. With the analysis of a few articles from modern sources aiming to determine the representation of French loanwords. In the beginning of the work are multiple word-formation ways defined. The following chapter is dedicated to history, while the period before the Norman Conquest is mentioned and the last sub-chapter is a list of French loans that entered Middle English. The next chapter is dedicated to analysis of texts while using an online etymology vocabulary, and the last chapter is a list of French phrases commonly used in Modern English (with pronunciation). The following content is the abstract, resumé and sources.en
dc.subject.translatedborrowingen
dc.subject.translatedfrenchen
dc.subject.translatedenglishen
dc.subject.translatedloanworden
dc.subject.translatednormanen
dc.subject.translatedconquesten
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedmiddle englishen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedlawen
dc.subject.translatedphraseen
dc.subject.translatedold frenchen
dc.subject.translatedlatinen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_petrak - final.pdfPlný text práce739,91 kBAdobe PDFView/Open
Petrak - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce486,09 kBAdobe PDFView/Open
Petrak - oponent.pdfPosudek oponenta práce405,09 kBAdobe PDFView/Open
Petrak - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce267,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22878

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.