Title: Napěťový střídač s SiC moduly
Other Titles: Voltage Source Inverter with SiC Modules
Authors: Zavřel, Martin
Advisor: Streit Luboš, Ing. Ph.D.
Referee: Štěpánek Jan, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22894
Keywords: napěťový střídač;sic (silicon-carbide) moduly;numerická simulace střídače;zvolený chladič;oteplení;deska plošných spojů pro power pack;3d návrh měniče;dimenzování stejnosměrného obvodu;oživování měniče;schéma driveru.
Keywords in different language: voltage inverter;sic (silicon-carbide) modules;numerical simulation of inverter;selected radiator;warming and printed circuit board (pcb) for power pack;3d design of inverter;dimensioning of dc circuit and inverter commissioning;circuit scheme of driver.
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou návrhu, konstrukce a oživení napěťového střídače s SiC (Silicon-Carbide) moduly pro potřeby projektu elektrické motokáry NeoFelis. Práce se podrobněji zaměřuje na numerickou simulaci střídače (tedy na výpočet napěťových, proudových a ztrátových poměrů a na stanovení oteplení při zvoleném chladiči). Dále je v textu uveden návrh desky plošných spojů (DPS) pro power pack a 3D návrh celého měniče. Součástí práce je také dimenzování stejnosměrného obvodu střídače a shrnutí postupu a výsledků oživování měniče. V práci je také uvedeno obvodové schéma vyvíjeného driveru pro popisovaný střídač.
Abstract in different language: The master theses focused on issue of proposal, construction and commissioning of voltage inverter with SiC (Silicon-Carbide) modules for needs of electric kart NeoFelis project. The more focus of this theses are numerical simulation of inverter (thus on calculation ratios of voltage, current, losses and warming in the case of selected cooler). The next parts of this thesis are design of printed circuit boards (PCB) for power-pack and 3D design of whole inverter. Dimensioning of direct circuit (DC) and summarize of progress and achievements are included in this statements too. This theses also contain the circuit scheme of driver for the describe converter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce6,05 MBAdobe PDFView/Open
067151_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce303,06 kBAdobe PDFView/Open
067151_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,02 kBAdobe PDFView/Open
067151_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce220,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22894

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.