Title: Metody optimalizace výrobního procesu
Other Titles: Optimization methods for manufacturing process
Authors: Dunda, Jan
Advisor: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Tupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22909
Keywords: optimalizace;kaizen;pdca;proces;štíhlá výroba
Keywords in different language: optimization;kaizen;pdca;process;lean manufacturing
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na metody používané pro optimalizaci výrobních procesů. V úvodních částech popisuje metody užívané v provozu společnosti BRUSH SEM s.r.o. a následně srovnává náročnost jejich aplikace. Ve třetí kapitole je řešena reálná optimalizace konkrétního pracoviště. Závěrem je pojednáno o úrovni kaizen v provozu zmiňované společnosti.
Abstract in different language: This diploma's thesis is focused on the methods of the optimization of the production processes. There is a description of the methods which are used in BRUSH SEM s.r.o. in the opening part. After that there is a part about the comparison of the difficulty usage of these methods. There is solved a real optimization of workplace in the third chapter. The conclusion briefly deals with the level of kaizen in this company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_dunda_metody_optimalizace_vyrobniho_procesu.pdfPlný text práce4,38 MBAdobe PDFView/Open
067085_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce354,56 kBAdobe PDFView/Open
067085_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,86 kBAdobe PDFView/Open
Dunda_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce111,83 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.