Title: Porovnání spotřeby energie v pasivních domech a v domech s téměř nulovou spotřebou energie
Other Titles: Power consumption comparing in passive hoses and low power consumption houses
Authors: Kučera, Oldřich
Advisor: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Referee: Šváb Václav
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22955
Keywords: pasivní dům;dům s téměř nulovou spotřebou energie;ztráty;zisky;izolace;phpp;energie
Keywords in different language: passive house;nearly zero energy building;energy loss;energy gain;insulation;phpp;energie
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na výpočet spotřeby energie v pasivním domě a budově s téměř nulovou spotřebou energie. Dále jsou v této práci rozebrány výsledky výpočtů podle pasivního standardu v programu PHPP a podle standardu pro budovy s téměř nulovou spotřebou v programu Energie. V závěru této práce jsou diskutovány rozdíly mezi těmito výpočty a přínos zavedení budovy s téměř nulovou spotřebou energie do české legislativy.
Abstract in different language: The present Master's thesis is focused on calculation of energy consumption in passive houses and nearly zero energy houses. Additionally, there is also a description of the results of the energy consumption calculation according to passive house standards in a PHPP app and in an Energie app which calculates the consumpation according to nearly zero energy house standard. In the last part of this thesis, there is a dicussion about differences between both methods and analysis of the benefit of bringing the nearly zero energy houses into Czech Republic's legal framework.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oldrich_Kucera_DP_2016.pdfPlný text práce5,36 MBAdobe PDFView/Open
063353_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,84 kBAdobe PDFView/Open
063353_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce343,97 kBAdobe PDFView/Open
063353_oponent.pdfPosudek oponenta práce291,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22955

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.