Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHinke Jana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKožíšková, Lucie
dc.contributor.refereeDvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
dc.date.accepted2016-6-7
dc.date.accessioned2017-02-21T08:25:13Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:25:13Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-25
dc.identifier66691
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23549
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou mezinárodní regulace a harmonizace účetnictví. Práce popisuje základní charakteristické rysy systémů účetních standardů IAS/IFRS a US GAAP, jako jsou například základní účetní principy, významné orgány nebo proces tvorby standardů. Dále je v této práci analyzován historický vývoj systémů IAS/IFRS a US GAAP od jejich počátků, rozděluje ho do etap a ukazuje významné milníky ve vývoji. V práci je také popsán proces konvergence mezi účetními systémy IAS/IFRS a US GAAP a mezinárodní regulace a harmonizace mezi IAS/IFRS a US GAAP. Dále je provedena analýza současného stavu účetních systémů a predikce jejich budoucího vývoje.cs
dc.format95 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66691-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectias/ifrscs
dc.subjectmezinárodní harmonizace účetnictvícs
dc.subjectmezinárodní regulace účetnictvícs
dc.subjectmezinárodní účetní standardycs
dc.subjectus gaapcs
dc.subjectúčetnictvícs
dc.titleMezinárodní regulace a harmonizace účetnictvícs
dc.title.alternativeInternational regulation and harmonization of accountingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis deals with international regulation and harmonization of accounting. This thesis describes basic characteristics of systems of accounting standards IAS/IFRS and US GAAP, such as basic accounting principles, important institutions or standard-setting process. This thesis also analyses historical development of the systems IAS/IFRS and US GAAP since they were established, divides the historical development into phases and show important milestones during the development. In this thesis, the process of convergence between accounting systems IAS/IFRS and US GAAP and international regulation and harmonization between IAS/IFRS and US GAAP are described. Also in this thesis, the analysis of current situation and prediction of future development of accounting systems IAS/IFRS and US GAAP were realized.en
dc.subject.translatedaccountingen
dc.subject.translatedias/ifrsen
dc.subject.translatedinternational accounting harmonizationen
dc.subject.translatedinternational accounting regulationen
dc.subject.translatedinternational accounting standardsen
dc.subject.translatedus gaapen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mezinarodni regulace a harmonizace ucetnictvi - Lucie Koziskova.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
koziskova po.pdfPosudek oponenta práce432,36 kBAdobe PDFView/Open
bv koziskova.pdfPosudek vedoucího práce604,74 kBAdobe PDFView/Open
koziskova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce263,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23549

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.