Title: Webový nástroj pro hodnocení a správu konferencí a časopisů
Other Titles: An online tool for management and evaluation of informations about conferences and journals
Authors: Novák, Matěj
Advisor: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23832
Keywords: webová aplikace;konference;časopisy;správa konferencí a časopisů;hodnocení uplynulých konferencí a časopisů
Keywords in different language: web application;conferences;journals;management conferences and journals;evaluation of past conferences and journals
Abstract: Tato práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro správu a hodnocení konferencí a časopisů, o které se zajímají výzkumní pracovníci univerzitní skupiny Relisa. Tato aplikace by měla uživatelům poskytovat sledování důležitých termínů konferencí a časopisů, možnost hodnotit již proběhnuté akce a přidávat nové záznamy s možností editace a mazání. Po analýze dostupných webových systémů, která se věnuje srovnatelné problematice, byla navržena a realizována webová aplikace řešící danou problematiku hodnocení a správu konferencí a časopisů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with creating web application for managing and evaluating conferences and journals, which are the subject of interest of researchers from Relisa university group. This application should provide users with monitoring important deadlines of conferences and journals, the possibility to evaluate past events and to add new records with the option of editing and deleting. After analyzing the available web systems dealing with similar issues there is designed and implemented web application solving the given problem of assessment and management of conferences and journals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Matej Novak.pdfPlný text práce6,16 MBAdobe PDFView/Open
A12B0130P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce206,15 kBAdobe PDFView/Open
A12B0130P-posudek.pdfPosudek oponenta práce417,47 kBAdobe PDFView/Open
A12B0130P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce203,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23832

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.