Title: Zabezpečené zpracování medicínských obrazových dat
Other Titles: Security analysis in area of electronic exchange of information about patients
Authors: Malát, Jaroslav
Advisor: Klečková Jana, Doc. Dr. Ing.
Referee: Včelák Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23847
Keywords: tesseract-ocr;anonymizace dat;obrazová data;dicom
Keywords in different language: tesseract-ocr;data anonymization;image data;dicom
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na problém bezpečnosti v oblasti zpracování medicínských obrazových dat. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na právní předpisy a zákony pro práci s citlivými údaji o pacientech a seznamuje s nejpoužívanějším standardem pro obrazové soubory, kterým je DICOM. Dále je provedena analýza dostupných metod anonymizace obrazových dat a navržení algoritmu, jenž zlepšuje proces anonymizace. Praktická část je zaměřena na implementaci navrženého algoritmu pro anonymizaci obrazové části medicínských dat. Program je vyvíjen v programovacím jazyce Java a na operačním systému LINUX UBUNTU 14.04LTS.
Abstract in different language: The presented bachelor's thesis is focused on the problem of security in the processing of medical image data. The theoretical part of bachelor thesis is focused on legal regulations and laws for handling private data about patients and presents the most widely used standard for image files, which is DICOM. There is also analysis of available methods for anonymizing image data and the proposed algorithm that improves the process of anonymization. The practical part is focused on the implementation of algorithm for anonymizing image part of medical data. The program is developed in programming language Java and I operates on system Linux Ubuntu 14.04LTS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jaroslav_Malat.pdfPlný text práce951,84 kBAdobe PDFView/Open
A10B0337P-posudek.pdfPosudek oponenta práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
A10B0337P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce735,87 kBAdobe PDFView/Open
A10B0337P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce274,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.