Title: Flexibilní formy výkonu práce
Other Titles: Flexible forms of employment
Authors: Farkaš, Petr
Advisor: Janák Martin, JUDr.
Referee: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23937
Keywords: flexibilita;flexicurita;flexijistota;zákoník práce;evropská unie;zaměstnanec;zaměstnavatel
Keywords in different language: flexibility;flexicurity;labor code;european union;employee;employer
Abstract: Tato práce se zabývá flexibilními formami výkonu práce. Úvodní kapitoly se věnují především představení pojmu flexibility a v návaznosti na to pojmem flexicurity. Následně jsou popsány jednotlivé formy výkonu práce upravené v českém zákoníku práce. Zbytek forem výkonu práce, které lze stále považovat za flexibilní, ale nejsou přímou součástí úpravy zákoníku práce, je popsán v kapitole č. 5. V závěru se tato práce zabývá popisem přístupu Evropské Unie k dané problematice a představení některých institutů flexibilních forem výkonu práce, které jsou upravené na úrovni Evropské unie. Veškeré poznatky jsou shrnuty v závěru této práce.
Abstract in different language: This diploma thesis is dealing with flexible forms of employment. Introductory chapters are introducing primarily the term flexibility and followed with introducing of the term flexicurity. After this there are described each of flexible forms of employment which are regulated in the czech Labor law. Rest of forms of employment that we can still take as flexible but that are not directly regulated in the czech Labor law are in the chapter 5 of this thesis. In the end this thesis is dealing with the description of the European Union approach to these issues and next there is introduced some of the institutes of flexible form of employment directly regulated by the European Union. All findings are summarized in the last chapter of this diploma thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPFarkasPetr.pdfPlný text práce417,55 kBAdobe PDFView/Open
Farkas-1.pdfPosudek vedoucího práce892,41 kBAdobe PDFView/Open
Farkas-2.pdfPosudek oponenta práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Farkas Petr.pdfPrůběh obhajoby práce398,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.