Title: Měkkýši okolí vesnice Pila na Karlovarsku
Other Titles: Molluscs of the vicinity of Pila village (Karlovy Vary area)
Authors: Stará, Adéla
Advisor: Mergl Michal, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24603
Keywords: měkkýši;malakofauna;karlovy vary;obec pila;segmentina nitida;nesovitrea petronella;arion obesoductus
Keywords in different language: molluscs;mollusc fauna;karlovy vary;pila village;segmentina nitida;nesovitrea petronella;arion obesoductus
Abstract: Bakalářská práce je zaměřená na inventarizační výzkum malakofauny v okolí obce Pila nedaleko Karlových Varů, na severozápadě České republiky. První kapitoly popisují obecný charakter území (geologii, klima, zoologii, botaniku). Další kapitoly obsahují kvalitativní a kvantitativní údaje z 22 lokalit. Celkem bylo sebráno 2265 měkkýšů. Určeno bylo 47 druhů plžů a jeden druh mlže. Mezi nejzajímavější nalezené druhy patří zejména Segmentina nitida, Nesovitrea petronella, Discus ruderatus a některé malé druhy plžů (Vertigo subriata, Euconulus praticola, Columella edentula). Tyto druhy se v severozápadních Čechách vyskytují vzácně a na zkoumané lokalitě indukují území, které je jen lehce dotčené lidskou činností. Mezi nahými hlemýždi byl nejzajímavějším nálezem druh Arion obesoductus.
Abstract in different language: The bachelor thesis focussed on the inventory research of the mollusc fauna in surrounding of the Pila village near Karlovy Vary in NW of the Czech Republic. The first chapters described the general character of the area (geology, climate, zoology, botany). Next chapters presented qualitative and quantitative data gathered from 22 localities, while a total of 2265 mollusc specimens were determined. All together 47 gastropod species and one bivalve were observed. We can consider the observations of planorbid Segmentina nitida, zonitid Nesovitrea petronella, discid Discus ruderatus and some other small gastropod species (Vertigo substriata, Euconulus praticola, Columella edentula) to be the most interesting. These species belong to the rare gastropods in NW Bohemia and indicate only slightly affected environment by human activity in the study area. A slug species Arion obesoductus was determined among "naked" snails.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stara A. - Mekkysi okoli vesnice Pila na Karlovarsku.pdfPlný text práce5,09 MBAdobe PDFView/Open
Stara v.pdfPosudek vedoucího práce554,03 kBAdobe PDFView/Open
Stara o.pdfPosudek oponenta práce557,88 kBAdobe PDFView/Open
Stara p.pdfPrůběh obhajoby práce148,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24603

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.