Title: Hrad a krajina. Hrady česko-bavorského konfliktu 2. poloviny 15. století.
Other Titles: Castle and the landscape. Castles in the Czech-Bavarian conflict in the second half of the 15th century.
Authors: Kastl, Petr
Advisor: Hložek Josef, PhDr. Ph.D.
Referee: Sýkora Milan, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24744
Keywords: hrad;středověk;fortifikace;česko - bavorský konflikt
Keywords in different language: castle;middle ages;fortification;czech - bavarian conflict
Abstract: Práce se zabývá výzkumem českých hradů zapojených do česko - bavorského konfliktu v 15. století. Práce se zaměřila na povrchový průzkum hradních lokalit včetně provedení popisu dochovaných stavebních prvků a fortifikací. Na základě vyhodnocení lidarových snímků jsou identifikovány prvky zemního opevnění z konce 15. století, které mají přímou souvislost s česko bavorským konfliktem.
Abstract in different language: This thesis follows up a research of Czech castles involved into the Czech - Bavarian conflict in the 15th century. This work is focused on Castle location surface survey, including description preserved building elements and fortifications providing. Based on the evaluation LIDAR images are identified elements of the natural soil fortifications from the late of the 15th century, which have a direct connection with the Czech - Bavarian conflict.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kastl_diplomova prace_2016.pdfPlný text práce48,5 MBAdobe PDFView/Open
Kastl - posudek - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce133,44 kBAdobe PDFView/Open
Kastl_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce562,87 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Kastl.pdfPrůběh obhajoby práce33,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.