Title: Pikosekundové laserové čištění povrchu AM1 superslitiny
Picosecond laser surface cleaning of AM1 superalloy
Authors: Moskal, Denys
Martan, Jiří
Kučera, Martin
Houdková-Šimůnková, Šárka
Kromer, Robin
Citation: MOSKAL, Denys, MARTAN, Jiří, KUČERA, Martin, HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Šárka, KROMER, Robin. Picosecond laser surface cleaning of AM1 superalloy. In: 9th International Conference on Photonic Technologies - LANE 2016. Heidelberg: Elsevier B.V., 2016. s. 249-257. ISSN: 1875-3892.
Issue Date: 2016
Publisher: Elsevier B.V.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/25993
http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?mode=FullRecord&customersID=Alerting&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=Alerting&SrcAuth=Alerting&SID=U1wnLaUtaTrKMC1Crfb&UT=WOS%3A000387459400027
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-84993953519
000387459400027
2-s2.0-84993953519
ISSN: 1875-3892
Keywords: čištění povrchu superslitiny;ultra-krátké laserové pulzy;optimalizace skenovacího procesu;posuvné texturování
Keywords in different language: superalloy surface cleaning;ultra-short laser pulses;scanning process optimization;postprocessing;shifted texturing
Abstract: Laserové skenovací zpracování povrchu superslitiny AM1 na bázi niklu pomocí ultrakrátkých pulsů (10 ps) je představeno jako čisticí a deoxidační zpracování. Laserové čištění je zkoumáno s dvousměrným skenováním povrchu laserovým paprskem s několika opakovacími frekvencemi pulzů. Optimální rychlost, laserová opakovací frekvence, překryv a počet opakování vrstev jsou určeny pro minimální strukturní změny na mechanicky leštěných površích AM1. Laserové čistění po posuvném laserovém texturování (sLST) je prezentován jako dvoustupňová příprava povrchu superslitiny pro žárový nástřik. Efekt akumulace tepla a teplotní pole jsou vypočteny ze semi-rovinného modelu působení tepelného zdroje vypůsobeného skenováním laserového paprsku.
Abstract in different language: Laser scanning processing of nickel-based superalloy AM1 surfaces by ultra-short pulses (10 ps) is introduced as a cleaning and deoxidation postprocess. The laser cleaning is investigated with two-directional surface scanning by a laser beam with several frequencies of pulse generation. The optimal speed, laser pulse repetition frequency, overlapping and layer repetition count are determined for minimal structural changes on the mechanically polished AM1 surfaces. The laser cleaning after shifted laser surface texturing (sLST) is presented as a two-step preparation of a superalloy surface for thermal spraying. The heat accumulation effect and temperature fields are calculated from a semi-planar model of a laser beam scanning heat source.
Rights: © Elsevier
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (CT3)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Picosecond laser surface cleaning of AM1 superalloy.pdf2,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD