Title: Anizotropní semipozitonové kvazilinaární úlohy
Anisotropic semipositone quasilinear problems
Authors: Agudelo Rico, Oscar Iván
Drábek, Pavel
Citation: AGUDELO RICO, Oscar Iván, DRÁBEK, Pavel. Anisotropic semipositone quasilinear problems. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2017, roč. 452, č. March 2017, s. 1145-1167. ISSN 0022-247X.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/26126
ISSN: 0022-247X
Keywords: p-laplacián s váhou;kvazilineární úloha na vlastní čísla;semipozitone podminka;dolní řešení;horní řešení;Sobolevovy prostory a vahou
Keywords in different language: weighted p-Laplacian;quasilinear eigenvalue problems;semipositone condition;subsolutions;supersolution;weighted Sobolev spaces
Abstract: Dokazujeme existenci kladného řešení pro degenerovanou (nebo singulární) kvazilineární rovnici v kouli nebo v celém prostoru. Naším operátorem je p-laplacián s váhou, která splňuje obecné integrační podmínky u hranice koule nebo v nekonečnu. Naše hlavní výsledky jsou aplikovány ne nelinearitu se sublineárním růstem v nekonečnu a singularitou typu semipozitone v počátku.
Abstract in different language: We present the existence of positive solutions for a degenerate (or singular) quasilinear equation in a ball or in the entire space. As differential operator we consider a weighted p-Laplacian with a continuous cofficient satisfying a mild integrability condition towards the boundary of the ball or at infinity. Our main result applies when the nonlinearities have sublinear growth at infinity and singular semipositone structure at the origin.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
AgudeloDrabekSeparat.pdf405,07 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26126

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD