Název: Madijó? Madi Ágerikum: jazyk jako nositel kulturních hodnot v románu Arundhatí Royové Bůh maličkostí
Autoři: Mišterová, Ivona
Citace zdrojového dokumentu: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2017, č. 2, s. 139-152.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://actaff.zcu.cz/export/sites/ffacta/files/archiv/2017/Acta-FF-c-2/po-kapitolach/08.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26550
ISSN: 1802-0364 (print)
2336-6346 (online)
Klíčová slova: Arundhati Roy;Bůh maličkostí;Indie;jazyk;vícejazyčnost;lingva franka;Mikhail Mikhailovich Bakhtin;heteroglossia
Klíčová slova v dalším jazyce: Arundhati Roy;The god of small things;India;language;multilingualism;lingua franca;Mikhail Mikhailovich Bakhtin;heteroglossia
Abstrakt v dalším jazyce: The article explores multilingualism used in the novel by the Anglo-Indian writer Arundhati Roy The God of Small Things (1997). Language in the novel becomes a communication link between characters from different castes, whom, on the one hand, frees from traditional social and geographic stereotypes, but on the other hand, perceives them through the lens of these stereotypes. English serves as a unifying language factor, viewed not only as a (post)-colonial language but also as one of the two official languages of the Indian Federation and the international language. Roy interlaces the English narrative with Malayalam, or precisely speaking, with Malayalam words, phrases and sentences, for which she either provides English equivalents or lets them untranslated. English and Malayalam intertwine, indicating thus linguistic and cultural hybridization. However, the author does not aim to merely render local colour or using the language as a (mere) communication tool, but to emphasize the role of language as a means of understanding the cultural world of its users.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2017)
Články / Articles (KAJ)
Číslo 2 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Misterova.pdfPlný text256,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26550

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.