Title: Analýza a návrhy pro snížení energetické náročnosti výroby otopných těles ve firmě Kermi Stříbro
Other Titles: Analysis and suggestions for reducing energy intensity by the heaters production in the firm Kermi Silver
Authors: Fictum, Tomáš
Advisor: Rot David, Ing. Ph.D.
Referee: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26868
Keywords: otopná tělesa;radiátory;energetická náročnost;analýza;elektřina;elektrická energie;zemní plyn;stlačený vzduch.
Keywords in different language: heating elements;radiators;energy intensity;analysis;electricity;electric energy;natural gas;compressed air.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na analýzu energetické náročnosti při výrobě otopných těles a návrhů pro snížení energetické náročnosti ve firmě Kermi s.r.o. Text je rozdělen do šesti částí. První se zabývá stručným popisem firmy Kermi s.r.o. Druhá část popisuje analýzu energetické náročnosti při výrobě otopného tělesa B50. Třetí část popisuje analýzu energetické náročnosti při výrobě článkového radiátoru. Čtvrtá část uvádí produkci oxidu uhličitého na kus (radiátor). V páté části je popis možného snížení energetické náročnosti. V posledním bodu diplomové práce je porovnání průměrných cen s analýzou.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on analysis of energy intensity in the production of heating elements and suggestions for reducing energy intensity in the firm Kermi s.r.o. A text is separated to five parts. The first part gives brief description the firm Kermi s.r.o. The second part describes analysis energy intensity in the production heating elements B50. The third part describes analysis energy intensity in the production tubular radiators. The fourth part gives production carbon dioxide on a piece (a radiator). In the fifth part is description for reducing energy intensity. In the last point of diploma thesis is comparison the average prize with analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fictum Tomas_2017.pdfPlný text práce7,7 MBAdobe PDFView/Open
070977_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,21 kBAdobe PDFView/Open
070977_oponent.pdfPosudek oponenta práce387,55 kBAdobe PDFView/Open
070977_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce192,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.